Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3516/2018Usnesení NS ze dne 05.08.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.3516.2018.4
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3516/2018-606

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyně J. M., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Martinem Začalem, advokátem se sídlem v Olomouci, tř. Svobody č. 43/39, proti žalované České republice – Generálnímu finančnímu ředitelství v Praze 1 – Novém Městě, Lazarská č. 15/7, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění formou veřejné omluvy a náhradu nemajetkové újmy zaplacením 300 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 38/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. října 2017 č. j. 62 Co 259/2017-527, o návrhu žalobkyně na vydání opravného usnesení, takto:

Návrh žalobkyně na opravu výroku II rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2020 č. j. 21 Cdo 3516/2018-587 v označení zrušovaného rozsudku odvolacího soudu se zamítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 29. dubna 2020 č. j. 21 Cdo 3516/2018-587 rozhodl o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2017 č. j. 62 Co 259/2017-527 tak, že dovolání žalobkyně se v části směřující proti výroku o náhradě nákladů řízení státu a proti výroku o náhradě nákladů odvolacího řízení odmítá (výrok I) a že rozsudek městského soudu, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. března 2017 č. j. 23 C 38/2014-466 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. ledna 2018 č. j. 23 C 38/2014-537 se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k dalšímu řízení (výrok II).

Podáním doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 19. 6. 2020 žalobkyně navrhla, aby bylo vydáno opravné usnesení, v němž bude „ve výroku č. II“ rozsudku dovolacího soudu „uvedeno č. j. a datum rozsudku Městského soudu v Praze, které se zrušuje“.

Podle ustanovení § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Dovolací soud v posuzovaném označení zrušovaného rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku II rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2020 č. j. 21 Cdo 3516/2018-587 neshledal žádnou chybu v psaní, počtech nebo jinou zjevnou nesprávnost. Jednoznačná identifikace rozsudku „městského soudu“ zde zcela nepochybně vyplývá ve spojení se záhlavím rozsudku, v němž je rozsudek označen údajem o soudu, který ho vydal, datem jeho vydání (vyhlášení) a číslem jednacím.

Protože nejsou dány podmínky ustanovení § 164 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.) pro vydání opravného usnesení, Nejvyšší soud návrh žalobkyně zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 8. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru