Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3405/2014Usnesení NS ze dne 15.01.2015

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3405.2014.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 218 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3405, 3406/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně M. P., zastoupené Janem Posoldou, bytem ve Zlíně, L. Váchy č. 353, proti žalovanému GOLEM, a.s. se sídlem ve Zlíně, Obeciny č. XVI/4112, IČO 60714913, který byl vymazán z obchodního rejstříku dnem 15. března 2012, za účasti Ing. Š. Ch. a R. Ch., jako vedlejších účastníků na straně žalobkyně, o vyloučení nemovitostí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 20 C 300/2009, o dovolání J. P. proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 26. dubna 2012 č. j. 60 Co 119/2012-100 a o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. června 2014 č. j. 60 Co 125/2014-148 , takto:

I. Řízení o dovolání J. P. se zastavuje.

II. Dovolání žalobkyně se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 26.4.2012 č. j. 60 Co 119/2012-100 potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 28.2.2012 č. j. 20 C 300/2009-91, jímž bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal - jak vyplývá z obsahu podání ze dne 27. 7. 2012 – J. P. dovolání.

Dovolatel, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by dovolatel měl právnické vzdělání. Protože J. P. ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 3.10.2014, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2012 (dále jen "o.s.ř."), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1.1.2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání J. P. proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 26.4.2012 č. j. 60 Co 119/2012-100 - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil; usnesení zdůvodnil způsobem uvedeným v ustanovení § 243c odst. 2 o.s.ř.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19.6.2014 č.j. 60 Co 125/2014-148, jímž bylo změněno usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 5.2.2014 č. j. 20 C 300/2009-142 tak, že se dovolací řízení nezastavuje, podala dovolání žalobkyně. Nejvyšší soud České republiky její dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2013 dále jen "OSŘ"), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť řízení ve věci bylo zahájeno v době do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony), odmítl, neboť není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována); napadeným usnesením totiž bylo dovolatelce plně vyhověno a nevznikla jí ani jiná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením tohoto usnesení odvolacího soudu. Usnesení zdůvodnil způsobem uvedeným v ustanovení § 243f odst. 3 OSŘ.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem občanského soudního řádu, neboť žalobkyně ani J. P. s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

V Brně dne 15. ledna 2015

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru