Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3276/2017Usnesení NS ze dne 23.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.3276.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 104 odst. 2 o. s. ř.

čl. 218 písm. b) o. s. ř.

čl. 140 odst. 2 o. s. ř.

čl. 149 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3276/2017-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci návrhu J. H., na určení otcovství k nezletilému, zastoupenému opatrovníkem, synovi A. S. a A. M., zastoupeného JUDr. Helenou Šmídovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Vinohradská č. 2165/48, jako opatrovníkem, o určení otcovství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 Nc 4702/2016, o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2017 č. j. 19 Co 57/2017-51, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2017 č. j. 19 Co 57/2017-51 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl. Dovolatel sice není zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání podala osoba, která není k podání dovolání oprávněna, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.). Dovolatel totiž není k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován), protože se napadené rozhodnutí nedotýká jeho práv a povinností.

K podání dovolání je oprávněn (tzv. subjektivní přípustnost) pouze ten účastník, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma, odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997 sp. zn. 2 Cdon 1363/96). V přezkoumávané věci totiž navrhovateli žádná povinnost k placení nákladů řízení podle ustanovení § 149 odst. 2 o. s. ř. uložena nebyla, neboť dosud bylo pouze rozhodnuto o odměně opatrovníka osoby neznámého pobytu, které podle ustanovení § 140 odst. 2 o. s. ř. platí stát.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru