Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3272/2012Usnesení NS ze dne 11.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3272.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3317/13
soudce zpravodaj doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3272/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného o návrhu Ing. Z. B., podaném proti Obvodnímu soudu pro Prahu 4 na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. 43 C 570/2003, o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. března 2012, č. j. 35 UL 8/2012-334 (správně 35 UL 8/2012-7), takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele Ing. Z. B. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. března 2012, č. j. 35 UL 8/2012-334 (správně 35 UL 8/2012-7), se zastavuje.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst.2 o. s. ř.):

Řízení o dovolání navrhovatele podanému proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2012, č. j. 35 UL 8/2012-334 (správně 35 UL 8/2012-7), kterým byl zamítnut návrh na určení lhůty „k rozhodnutí o podané žalobě o zvýšení výživného, k rozhodnutí o místní příslušnosti procesního soudu a k odeslání spisu nadřízenému soudu k rozhodnutí o opravném prostředku“ a rozhodnuto, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení, Nejvyšší soud České republiky pro nedostatek funkční příslušnosti podle ustanovení § 243c odst. 1, § 104 odst. 1 věty první občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Rozhoduje-li totiž příslušný soud o návrhu na provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu; funkční příslušnost k projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje a řízení proto musí být zastaveno (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé citovaného zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. dubna 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru