Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3211/2014Usnesení NS ze dne 16.01.2015

HeslaVýpověď z pracovního poměru
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3211.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 věty první obč. zák.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 880/15 ze dne 08.10.2015 (zrušeno)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3211/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Mgr. J. K., zastoupeného JUDr. Jitkou Šťastnou, advokátkou se sídlem v Uherském Hradišti, Prostřední č. 128, proti žalovanému Dětský domov Uherské Hradiště, se sídlem v Uherském Hradišti, Jiřího z Poděbrad č. 313, IČO 603 71 773, zastoupenému JUDr. Ivanou Pazderskou, advokátkou se sídlem v Uherském Hradišti, Protzkarova č. 51, o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 57/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 20. března 2014 č.j. 60 Co 447/2013-191, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ivany Pazderské, advokátky se sídlem v Uherském Hradišti, Protzkarova č. 51.

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Stručné odůvodnění

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 20.3.2014 č.j. 60 Co 447/2013-191 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že důvod, pro nějž žalovaný přistoupil k rozvázání pracovního poměru výpovědí se žalobcem, byl v daném případě naplněn, a předmětné rozvázání pracovního poměru ze dne 30.5.2012 shledal shodně se soudem prvního stupně plně platné), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Dovolání žalobce není také přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 4830/2009, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2012, sp. zn. 21 Cdo 1598/2011 a v neposlední řadě též odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 2955/2012, vše k otázce předpokladů pro výkon sjednané práce jako důvodu k výpovědi z pracovního poměru) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. ledna 2015

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru