Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3193/2013Usnesení NS ze dne 16.12.2013

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3193.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 104 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 3 o. s. ř...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3193, 3647/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Loomis Czech Republic a.s. se sídlem v Praze 9 - Horních Počernicích, Sezemická č. 2853/4 (dříve Agency of Security FENIX CIT, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská č. 202/38), IČO 26110709, proti žalovanému J. P., zastoupenému JUDr. Ing. Miroslavem Noskem, advokátem se sídlem v Táboře, Světlogorská č. 2765/4, o 4.386.355,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 22 C 660/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29. června 2012 č.j. 36 Co 310/2011-142 a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 28. května 2013 č.j. 36 Co 69/2013-170, takto:

I. Řízení o podání označeném jako "doplnění dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29. června 2012 č.j. 36 Co 310/2011-142" se zastavuje.

II. Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 28. května 2013 č.j. 36 Co 69/2013-170 se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) řízení o podání ze dne 20.9.2013 označeném jako "doplnění dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29.6.2012 č.j. 36 Co 310/2011-142", jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.3.2011 č.j. 22 C 660/2009-72, zastavil podle ustanovení § 243 odst.1 a § 104 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen "o.s.ř"), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadený rozsudek byl vydán v době do 31.12.2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť žalovaný v podání ze dne 20.9.2013 doplnil své dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29.6.2012 č.j. 36 Co 310/2011-142 až poté, co bylo o tomto dovolání pravomocně rozhodnuto (pravomocným usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 23.11.2012 č.j. 22 C 660/2009-161 dovolání bylo jako opožděné odmítnuto) a dalšímu projednávání tohoto dovolání tedy brání překážka věci rozhodnuté.

Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 28.5.2013 č.j. 36 Co 69/2013-170 Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném ode dne 1.1.2013 (dále jen "občanského soudního řádu") odmítl, neboť jednak neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 občanského soudního řádu), jednak neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 občanského soudního řádu, a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení a o odmítnutí dovolání bylo odůvodněno způsobem uvedeným v ustanoveních § 243c odst.2 o.s.ř. a § 243f odst. 3 větě první občanského soudního řádu.

O náhradě nákladů zastaveného dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobci, který měl v dovolacím řízení plný úspěch a který by tak měl právo na náhradu účelně vynaložených nákladů tohoto řízení (srov. § 142 odst. 1 o.s.ř.), v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení o odmítnutí dovolání se nezdůvodňuje (§ 243f odst.3 věta druhá občanského soudního řádu).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru