Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3160/2013Usnesení NS ze dne 05.12.2013

HeslaLhůty
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3160.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 808/14 ze dne 14.08.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3160/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce Ing. M. Š., zastoupeného JUDr. Kateřinou Skálovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Bezručova č. 1580/7, proti žalovanému Automotive Lighting s. r. o. se sídlem v Jihlavě, Pávov č. 113, IČO 25133152, zastoupenému JUDr. Miroslavem Novákem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Matky Boží č. 1920/6, o ochranu před diskriminací v pracovněprávních vztazích, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 23/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. února 2013 č. j. 49 Co 60/2013-68, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2013 č. j. 49 Co 60/2013-68 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť dovolání trpí vadami [zejména neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. (k podání ze dne 10. 5. 2013, v němž žalobce vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele advokátem stanovená v § 241 o. s. ř., nelze vzhledem k ustanovení § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlédnout)], které nebyly odstraněny ve lhůtě uvedené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. a pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat (k podání ze dne 5. 9. 2013, sepsanému zástupkyní žalobce, která mu byla ustanovena soudem, a podanému osobně u soudu prvního stupně dne 13. 9. 2013, rovněž nelze přihlížet, neboť dovolání jím bylo doplněno až po uplynutí dvouměsíční lhůty vyplývající z ustanovení § 241b odst. 3 části druhé věty za středníkem o. s. ř., která začala běžet dnem 5. 7. 2013, kdy nabylo právní moci usnesení o ustanovení zástupkyně žalobci).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. prosince 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru