Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 3037/2014Usnesení NS ze dne 28.08.2014

HeslaDovolání
Exekuce
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.3037.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 3037/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 9 - Libni, Drahobejlova č. 1404/4, zastoupené JUDr. Antonínem Rozbrojem, advokátem se sídlem v Olomouci, tř. Svobody č. 956/31, proti povinnému V. Z., pro 58.111,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 4 Nc 3234/2007 a u pověřeného soudního exekutora Mgr. Ing. Radima Opletala, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem v Olomouci, Pavelčákova č. 14, pod sp. zn. 057 EX 1168/07, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 24. října 2013, č. j. 58 Co 418/2013 - 230, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

¨

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 24. října 2013, č. j. 58 Co 418/2013 - 230, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje podpis povinného, přičemž ani na výzvu pověřeného soudního exekutora nebylo řádně doplněno, a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2004, sp. zn. 32 Odo 937/2004).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2014

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru