Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2952/2015Usnesení NS ze dne 19.08.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.2952.2015.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2952/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v Šumperku se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika č. 784/12, IČO 00025283, proti povinnému R. P., pro 5.334,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané povinným proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 22. listopadu 2012, č.j. 40 Co 955/2012-45, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 40 Co 955/2014, o dovolání povinného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. dubna 2015, č.j. 5 Co 5/2015-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Povinný podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 4. 2015, č.j. 5 Co 5/2015-44, a současně (podle obsahu podání) požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení advokáta Mgr. Michala Zahnáše pro dovolací řízení.

Podáním dovolání vznikla povinnému povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2015, sp. zn. 21 Cdo 2519/2015, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 505,704/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 17. 6. 2015, č.j. 40 Co 955/2012-63.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání povinného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 4. 2015, č.j. 5 Co 5/2015-44, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru