Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2884/2013Usnesení NS ze dne 12.12.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2884.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2884/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově, družstva se sídlem v Uničově, Dukelská č. 1144, IČO 00052795, zastoupeného JUDr. Tomášem Klimkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Olomouci 9, Novosadský dvůr č. 765/6, proti žalovanému E. S., zastoupenému Mgr. Radimem Janouškem, advokátem se sídlem v Olomouci, Šantova č. 719/2, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 C 152/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 19. března 2013 č. j. 69 Co 605/2012-405, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 19.3.2013 č.j. 69 Co 605/2012-405, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 30.4.2012 č.j. 11 C 152/2006-298 ve výroku, kterým bylo určeno, že "neexistuje" zástavní právo "zapsané v části C listu vlastnictví č. 2830 pro obec U., k.ú. U., v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, k budově čp. na pozemku parc. č. st. 1652 a k budově čp. na pozemku parc. č. st. 1653 tak, jak je zástavní právo zapsáno na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 13.11.1997, podle níž byl povolen vklad zástavního práva do katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního úřadu v Olomouci č.j. V2-1114/1997 s právními účinky vkladu ke dni 20.11.1997 pro zajištění pohledávky ve výši 78.000.000,- Kč", jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 30.4.2012 č.j. 11 C 152/2006-298 tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 159.840,- Kč k rukám advokáta JUDr. Tomáše Klimka, Ph.D., a jímž bylo rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 24.926,- Kč k rukám advokáta JUDr. Tomáše Klimka, Ph.D., není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu (jeho závěr o tom, že zástavní věřitel nebyl - při uzavírání zástavní smlouvy ze dne 13.11.1997 - v dobré víře, že zástavce je oprávněn zastavit předmětné nemovitosti) vychází z předchozího rozhodnutí dovolacího soudu vydaného v této věci (z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6.9.2011 č.j. 21 Cdo 1258/2011-223) a je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9.7.2008 sp. zn. 21 Cdo 3089/2007 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.12.2012 sp. zn. 21 Cdo 656/2012 anebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.8.2004 sp. zn. 21 Cdo 2074/2003, uveřejněný pod č. 169 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004), a není tu důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. K námitkám, jež nepředstavují uplatnění dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 241a odst.1 o.s.ř., nemohlo být při posuzování přípustnosti dovolání žalovaného přihlédnuto, neboť dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru