Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2878/2011Usnesení NS ze dne 27.02.2012

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.2878.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 bod věta druhá o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2878/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců a) M. H., b) Mgr. E. K., c) F. Š., všech zastoupených Mgr. Martinem Brudným, advokátem se sídlem v Ostravě, Škroupova č. 1114/4, proti žalovanému V. H., o určení dědického práva, o žalobě na obnovu řízení podané žalovaným proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. června 2007, č. j. 26 Co 104/2007-312, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 10 C 104/2000, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. března 2011, č. j. 26 Co 17/2011-457, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 22.3.2011, č.j. 26 Co 17/2011-457, potvrdil usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 4.11.2010, sp. zn. 10 C 104/2000-417, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu na obnovu řízení proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28.6.2007, č.j. 26 Co 104/2007-312.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které vzal podáním ze dne 5.8.2011, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 8.8.2011, zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věta první o.s.ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobcům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2012

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru