Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2859/2013Usnesení NS ze dne 07.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2859.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2859/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce GECO, a.s. se sídlem v Praze 8, Pod Čimickým hájem č. 190/11, IČO 630 80 737, zastoupeného JUDr. Jiřím Kroulíkem, advokátem se sídlem v Praze 10, U Továren č. 999/31, proti žalované V. P., zastoupené JUDr. Milanem Dortem, advokátem se sídlem v Plzni, Kalikova č. 307/8, o 56. 522,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp.zn. 34 C 34/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. dubna 2013 č.j. 14 Co 116/2013-155, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.025,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Kroulíka, advokáta se sídlem v Praze 10, U Továren č. 31.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16.4.2013 č. j. 14 Co 116/2013-155 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. stanovisko býv. Nejvyššího soudu „K uplatňování ustanovení zákoníku práce o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je pracovník povinen vyúčtovat“, sp. zn. Cpj 50/75, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 12, ročník 1976, str. 68 – 69 a str. 80, nebo odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 37/2001), a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. listopadu 2013

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru