Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2646/2011Usnesení NS ze dne 15.08.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.2646.2011.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. b, c) o. s. ř.

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.

§ 237 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2646/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně O. L., zastoupené Mgr. JUDr. Jaroslavem Grincem, Ph. D., advokátem se sídlem v Praze 2, Mikovcova č. 10/476, proti žalované KOITO CZECH s. r. o. se sídlem v Žatci, Na Astře č. 3001, IČO 26438771, zastoupené JUDr. MUDr. Josefem Rauchem, advokátem se sídlem v Meziboří, Okružní č. 147, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 5 C 270/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. března 2011, č. j. 9 Co 826/2010-144, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.175, - Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. JUDr. Jaroslava Grince, Ph. D., advokáta se sídlem v Praze 2, Mikovcova č. 10/476.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 2011, č. j. 9 Co 826/2010-144, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 7. 10. 2010, č. j. 5 C 270/2008-118, ve věci samé (ve výroku o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru daného žalovanou žalobkyni dopisem ze dne 17. 10. 2008) a kterým bylo rozhodnuto, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 8.700,- Kč k rukám advokáta Mgr. JUDr. Jaroslava Grince, Ph. D., není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. [soud prvního stupně v rozsudku ze dne 7. 10. 2010, č. j. 5 C 270/2008-118, rozhodl stejně jako ve svém předchozím rozsudku ze dne 10. 9. 2009, č. j. 5 C 270/2008-65, který byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 3. 2010, č. j. 9 Co 690/2009-90 (v obou případech žalobě vyhověl)] a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalovaná ve svém dovolání – jak vyplývá z jeho obsahu (srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) – uplatnila pouze dovolací důvody podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. a § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. K okolnostem, uplatněným těmito dovolacími důvody však nemůže být – jak je zřejmé již ze znění ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. – při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto.

Protože dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobkyni v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 1.875,-Kč [srov. § 7 písm. c), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č.110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a Čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 2.175,- Kč; náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a paušální částky náhrady výdajů k nákladům řízení nepatří, neboť advokát Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph. D., který žalobkyni zastupoval, v rozporu s ustanovením § 14a vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb. nepředložil soudu - jak je zřejmé z obsahu spisu - osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty vydané příslušným správcem daně. Protože dovolání žalované bylo odmítnuto, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalobkyni nahradila. Přiznanou náhradu nákladů dovolacího řízení v celkové výši 2.175,- Kč je žalobkyně povinna zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru