Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2582/2012Usnesení NS ze dne 14.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2582.2012.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2582/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce B. V., o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti „usnesení os. Praha z 6.11.09 ve spojení s usnesením KS-Praha ze dne 19. 3. tr pod čj. 27 Co 531/09“, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 0 Nc 1026/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. března 2011, č. j. 19 Co 109/2011-26, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2011, č. j. 19 Co 109/2011-26, ve výroku, kterým bylo usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 30. 12. 2010, č. j. 0 Nc 1026/2010-20, jímž bylo - postupem soudu podle ustanovení § 43 odst. 1 a 2 o. s. ř. - odmítnuto „podání z 19. 4. 2010, které je podle svého obsahu žalobou na obnovu řízení a žalobou pro zmatečnost“, potvrzeno „v tom správném znění věty druhé výroku I., že žalobce neurčil rozsah, v němž se napadají rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ, č. j. 0 Nc 10207/2009-21, a Krajského soudu v Praze, č. j. 27 Co 531/2009-33“, Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), když dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony)], neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

Návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů podle ustanovení § 30 o. s. ř. byl usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 17. 6. 2011, č. j. 0 Nc 1026/2010-30, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2012, č. j. 19 Co 20/2012-53, zamítnut s odůvodněním, že se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. února 2013

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru