Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2559/2013Usnesení NS ze dne 09.09.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.2559.2013.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 1 a 5 a § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2559/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně „Základní odborové organizace při správě státních hradů Bouzov a Šternberk" (označované též jako „Základní organizace evid. č. 20-0135-3805 Odborového svazu státních orgánů a organizací") se sídlem v Bouzově č. 8, IČO 71197176, zrušené ke dni 25. 6. 2009, proti žalované České republice – Ministerstvu kultury se sídlem v Praze 1, Maltézské náměstí č. 471/1, o náhradu nemajetkové újmy, o žalobě pro zmatečnost podané Odborovou organizací pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu se sídlem v Bouzově č. 8, IČO 26991934, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2010, č. j. 53 Co 56/2010-147, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53 Co 56/2010 (u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 111/2007), o dovolání O. PO.RA, odborové organizace (dříve Odborové organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu) se sídlem v Bouzově č. 8, IČO 26991934, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. března 2012, č. j. 4 Co 26/2011-224, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):

Dovolání ze dne 2. 7. 2012, které podala O.PO.RA, odborová organizace (dříve Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu) se sídlem v Bouzově č. 8, IČO 26991934, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2012, č. j. 4 Co 26/2011-224, vzala podáním ze dne 21. 6. 2013 zpět.

V průběhu dovolacího řízení došlo – jak vyplývá z písemného sdělení dovolatelky ze dne 30. 6. 2013 (ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 23 Co 555/2009 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 2562/2013) a z výpisu z administrativního registru ekonomických subjektů – k zániku dovolatelky O.PO.RA, odborové organizace se sídlem v Bouzově č. 8, IČO 26991934, ke dni 30. 6. 2013.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věty první o. s. ř.). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o. s. ř.). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že dovolatelka ztratila dnem 30. 6. 2013 způsobilost být účastníkem řízení a že zde není nikdo, kdo by po jejím zániku vstoupil do jejích práv a povinností, nemá dovolatelka žádného právního nástupce.

Protože za této situace nebylo možné v řízení o dovolání pokračovat, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2014

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru