Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2545/2013Usnesení NS ze dne 22.10.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2545.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 4030/13 ze dne 05.03.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2545/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v řízení o prohlášení konkursu na majetek úpadce STEKO, spol. s r. o. se sídlem v Hudčicích č. 82, IČO 48950122, zastoupeného JUDr. Adamem Rakovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Václavská č. 316/12, zahájeném na návrh navrhovatele K. K., zastoupeného JUDr. Josefem Novotným, advokátem se sídlem v Praze 2, Slovenská č. 7, o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. února 2010 č. j. 2 Ko 75/2009-737, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 66 Cm 4/2010, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. května 2013 č. j. 4 Co 33/2013-123, takto:

I. Dovolání úpadce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2013 č. j. 4 Co 33/2013-123 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení býv. Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 8. 1992 sp. zn. 2 Cdo 19/92, uveřejněné pod č. 25 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1993, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996 sp. zn. 2 Cdon 539/96, uveřejněné pod č. 27 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1998, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 1997 sp. zn. 2 Cdon 1420/96, uveřejněné pod č. 1 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání úpadce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru