Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2536/2012Usnesení NS ze dne 22.04.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2536.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2536/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. Š., proti žalované BEPOF, spol. s r. o. se sídlem v Hranicích u Aše, Zahradní č. 492, IČO 18224652, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13.1.2010 č. j. 18 Co 585/2009-69, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp.zn. 15 C 141/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. února 2011 č.j. 11 Cmo 267/2010-143, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.2.2011 č.j. 11 Cmo 267/2010-143, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.8.2010 č.j. 18 C 585/2009-121, (jímž soud prvního stupně zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost z důvodu nezaplacení soudního poplatku žalobcem, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení), není přípustné (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.2.2006 sp. zn. 29 Odo 139/2006, které bylo uveřejněno pod č. 64 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2002 sp. zn. 29 Odo 205/2002, které bylo uveřejněno pod č. 102 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2013

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru