Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2488/2000Usnesení NS ze dne 23.04.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:21.CDO.2488.2000.1

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2488/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce O. C. proti žalovanému O. Ch., o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 183/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24.2.2000, č.j. 4 C 183/99 - 25, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24.2.2000, č.j. 4 C 183/99 – 25, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích ze dne 26.4.1999, sp. zn. 4 C 30/99, který byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 19.10.1999, sp. zn. 13 Co 578/99, bylo určeno, že pracovní poměr žalobce u žalovaného trvá. V návaznosti na tato rozhodnutí se žalobce vůči žalovanému domáhal náhrady mzdy.

Okresní soud v Domažlicích rozsudkem ze dne 24.2.2000, č.j. 4 C 183/99 – 25, stanovil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 85.561,40 Kč s úrokem z prodlení ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 30.4.1998 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 31.5.1998 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 30.6.1998 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 31.7.1998 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 5.806,50 Kč od 31.8.1998 do zaplacení, ve výši 12 % z částky 1.354,90 Kč od 31.1.1999 do zaplacení, ve výši 12 % z částky 6.000,- Kč od 28.2.1999 do zaplacení, ve výši 12 % z částky 6.000,- Kč od 31.3.1999 do zaplacení, ve výši 12 % z částky 6.000,- Kč od 30.4.1999 do zaplacení, ve výši 12 % z částky 6.000,- Kč od 31.5.1999 do zaplacení, ve výši 12 % z částky 6.000,- Kč od 30.6.1999 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 31.7.1999 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 31.8.1999 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 30.9.1999 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 6.000,- Kč od 31.10.1999 do zaplacení, ve výši 16 % z částky 400,- Kč od 30.11.1999 do zaplacení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Dospěl k závěru, že žalobce má vůči žalovanému nárok na náhradu mzdy za období, kdy mu nebyla vyplácena, ačkoliv byl u žalobce v pracovním poměru.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26.5.2000, č.j. 13 Co 487/2000 – 40, odmítl odvolání žalovaného jako opožděné a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaný podal v dané právní věci dovolání, které - jak výslovně uvádí - směřuje proti „rozhodnutí Okresního soudu v Domažlicích č.j. 4 C 183/99, ze dne 24.2.2000\". V dovolání vyjadřuje přesvědčení, že mu na základě skutečností, které uvedl v pozdě podaném odvolání, a které jsou zásadního významu pro posouzení dané právní věci, „soud II. stupně ve svém poučení umožnil tomuto podání tohoto dovolání\". Navrhl, aby Nejvyšší soud jako soud dovolací vyhověl žalovanému ve smyslu jeho námitek uvedených již v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně a tento rozsudek zrušil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc posoudil podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen „o.s.ř.\" (srov. Část dvanáctá, Hlavy I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a dospěl k závěru, že v posuzované právní věci brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky řízení.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku – dovolání – proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o.s.ř.).

Rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24.2.2000, č.j. 4 C 183/99 - 25, v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovému rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 10a o.s.ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 24.2.2000, č.j. 4 C 183/99 - 25, zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř. Žalobci v dovolacím řízení náklady nevznikly a žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na jejich náhradu právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. dubna 2001

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru