Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 24/2014Usnesení NS ze dne 07.03.2014

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.24.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 24/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně Mgr. M. J., zastoupené JUDr. Františkem Zadinou, advokátem se sídlem v Sázavce č. 46, proti žalované Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka, příspěvkové organizaci se sídlem v Praze 4 - Braníku, Roškotova č. 1962/4, IČO 63834286, zastoupené prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá č. 741/13, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 38/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2013 č. j. 62 Co 438/2012-129, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám prof. JUDr. Jana Kříže, advokáta se sídlem v Praze 1, Dlouhá č. 13.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6.3.2013 č.j. 62 Co 438/2012-129 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm není uvedeno, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (dovolatelka pouze nesprávně odkázala na právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31.12.2012 a k doplnění dovolání podanému po uplynutí lhůty podle ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. nelze - jak vyplývá z ustanovení § 241b odst.3 věty první o.s.ř. - přihlížet) a neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř.; v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. března 2014

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru