Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2314/2019Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaDovolací důvody
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.2314.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2314/2019-203

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci zástavní věřitelky Československé obchodní banky, a. s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, proti zástavnímu dlužníkovi PENTAR IMMO a. s. se sídlem v Praze 5 – Stodůlky, Sluneční náměstí č. 2583/11, IČO 28144384, zastoupenému Mgr. Davidem Kubešem, advokátem se sídlem v Praze 1, Růžová č. 950/15, o nařízení soudního prodeje zástavy, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 8 C 118/2018, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. března 2018 č. j. 69 Co 74/2018-32, takto:

Dovolání zástavního dlužníka se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2018, č. j. 69 Co 74/2018-32 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť není splněn žádný z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř.

Na vyřešení otázky procesního práva kladené zástavním dlužníkem v dovolání, zda je soud povinen, byla-li současně vznesena námitka věcné a místní nepříslušnosti, „zabývat“ se námitkou věcné nepříslušnosti dříve než námitkou místní nepříslušnosti, rozhodnutí odvolacího soudu (kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29. 11. 2017 č. j. 5 C 366/2017-20, jímž tento soud vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Benešově jako soudu místně příslušnému) nezávisí, neboť je založeno na závěru, že místně příslušným soudem k řízení o soudním prodeji zástavy je Okresní soud v Benešově, v jehož obvodu se nachází nemovitá zástava. Na vyřešení dovolatelem kladené otázky závisí jen závěr o tom, zda řízení netrpí vadou spočívající podle dovolatele v tom, že soudy posuzovaly místní příslušnost, aniž by se předtím zabývaly dovolatelem „řádně a včas“ vznesenou námitkou věcné nepříslušnosti. Námitka takové vady řízení však představuje uplatnění jiného dovolacího důvodu než toho, který je – jako jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru