Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2191/2020Usnesení NS ze dne 27.07.2020

HeslaDovolání
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.2191.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 09/29/2017

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 09/29/2017


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2191/2020-197

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Malým v právní věci žalobce P. R., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalovanému Sulzer GTC Technology Europe s. r. o. se sídlem v Brně – Veveří, Lidická č. 965/31, IČO 29197180, zastoupenému JUDr. Bc. Patrikem Matyáškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Údolní č. 567/33, o 835 689 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 123/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2017 č. j. 15 Co 283/2016-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2017 č. j. 15 Co 283/2016-59, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2016 č. j. 49 C 123/2016-51, kterým soud prvního stupně žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

Protože dovolatel v dovolání požádal o ustanovení zástupce a o osvobození od soudního poplatku pro dovolací řízení, rozhodl Městský soud v Brně usnesením ze dne 12. 3. 2018 č. j. 49 C 123/2016-89 tak, že dovolateli osvobození od soudního poplatku za dovolání nepřiznal a neustanovil mu zástupce pro dovolací řízení. Usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2019 č. j. 15 Co 50/2019-155, proti němuž dovolatel podal dovolání; usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2020 č. j. 21 Cdo 3794/2019-179 bylo dovolací řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku za dovolání.

Městský soud v Brně následně usnesením ze dne 7. 2. 2020 č. j. 49 C 123/2016-183 vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 30 dní odstranil nedostatek povinného zastoupení a doložil, že má právnické vzdělání, anebo si ve stanovené lhůtě zvolil zástupce pro dovolací řízení a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li v uvedené lhůtě splněna podmínka povinného zastoupení, soud řízení zastaví. Usnesení soudu bylo dovolateli doručeno dne 24. 2. 2020.

Vzhledem k tomu, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil, Nejvyšší soud České republiky postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2017 č. j. 15 Co 283/2016-59 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 7. 2020

JUDr. Pavel Malý

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru