Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 2152/2011Usnesení NS ze dne 27.06.2012

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.2152.2011.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 3674/12 ze dne 24.01.2013 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Mucha


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 2152/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka ve věci dědictví po B. K., zemřelé dne 25. ledna 2009, za účasti 1) Ing. V. K., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Střelečkovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Pouchovská č. 1255/109B, 2) České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČ 69797111, Územního pracoviště v Hradci Králové, Horova č. 180, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 24 D 113/2009, o dovolání Ing. V. K. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2010, č. j. 17 Co 79/2010-161, takto:

I. Dovolání Ing. V. K. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání Ing. V. K. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 5. 2010, č. j. 17 Co 79/2010-161, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 5. 6. 2009, č.j. 24 D 113/2009-114, Nd 46/2009, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění (dále jen „o.s.ř.“), a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Z hlediska závěru odvolacího soudu (i soudu prvního stupně) o neplatnosti závětí ze dne 30. 11. 2008 a dne 8. 1. 2009 pořízených ve prospěch Ing. V. K. B. K., zemřelou dne 25. 1. 2009, z důvodu omezení způsobilosti zůstavitelky k právním úkonům, je rozhodnutí odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. rozhodnutí bývalého Nejvyššího soudu SSR ze dne 30. 1. 1970, sp. zn. 4 Cz 71/69, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 67, ročník 1970; zprávu býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 11. 1977, sp.zn. Cpj 160/76, uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 3, ročník 1979; zprávu býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 4. 4. 1979, sp.zn. Cpj 169/78, uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, ročník 1979; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2008, sp.zn. 21 Cdo 2968/2006, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 7, ročník 2009) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam.

Ostatní námitky Ing. V. K. (zejména, že „všechny jím uvedené a tvrzené skutečnosti mohou potvrdit svědci“; že „soud neprovedl řádné dokazování“; že „soud nesprávně vycházel pouze ze znaleckého posudku“ a že „neprováděl žádné hodnocení důkazů ve smyslu § 132 o.s.ř.“) nepředstavují uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř., ale dovolacích důvodů podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř. a § 241a odst. 3 o.s.ř. K okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, a podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. však nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod č. 132, roč. 2004, a obdobně též právní názor vyjádřený v usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod č. 130, roč. 2006).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání Ing. V. K. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť dovolatel s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2012

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru