Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1979/2000Usnesení NS ze dne 03.04.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:21.CDO.1979.2000.1

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1977/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně M. K., proti žalovanému S. o. u. p., o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 4 C 548/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. února 2000 č.j. 26 Co 459/99-38, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že výpověď z pracovního poměru, kterou jí dal žalovaný dopisem ze dne 25.2.1998, je neplatná. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že výpověď je neurčitá a nesrozumitelná, neboť v ní není náležitě uveden její důvod.

Okresní soud Praha - západ rozsudkem ze dne 16.2.1999 č.j. 4 C 548/98-22 žalobu zamítl a rozhodl, že žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení a že žalobkyně je povinna zaplatit na soudním poplatku \"za žalobu\" 1.000,- Kč \"na účet Okresního soudu Praha - západ\". Při rozhodování o věci samé dospěl k závěru, že výpověď z pracovního poměru ze dne 25.2.1998, kterou žalovaný dal žalobkyni proto, že odmítla vykonávat práci, kterou jí žalovaný opakovaně nabízel, je platným právním úkonem.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 9.2.2000 č.j. 26 Co 459/99-38 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobě vyhověl, a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení před soudem I. stupně 1.000,- Kč a na náhradě nákladů odvolacího řízení 4.225,- Kč k rukám advokátky JUDr. V. B. Odvolací soud dospěl k závěru, že výpověď z pracovního poměru ze dne 25.2.1998 je podle ustanovení § 44 odst.2 zák. práce neplatná, neboť ani pomocí výkladu projevu vůle nelze dovodit, jaký byl důvod výpovědi.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 3.5.2000 vzal zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst.4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000), neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 3. dubna 2001

JUDr. Ljubomír Drápal,v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru