Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1966/2015Usnesení NS ze dne 16.06.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1966.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 věta první a § 241a odst. 1 a 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1966/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce K. E., zastoupeného Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 58/32, proti žalovanému Ing. I. Š., IČO 68377525, zastoupenému JUDr. Vlastiborem Vejvodou, advokátem se sídlem v Praze 4, Na hřebenech č. II/1062, o náhradu mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 45/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2014, č. j. 35 Co 424/2014-465, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.025,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Vlastislava Kusáka, advokáta se sídlem v Praze 1, Národní č. 58/32.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2014, č. j. 35 Co 424/2014-465, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu vychází, podstatou jeho námitek je nesouhlas s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci), a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedený nedostatek pokračovat.

Překážkou, pro kterou v dovolacím řízení nelze rovněž pokračovat, je okolnost, že dovolání neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), neboť dovolatel neoznačuje žádnou otázku hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013, uveřejněné pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, ročník 2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2015

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru