Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1938/2000Usnesení NS ze dne 25.01.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:21.CDO.1938.2000.1

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1938/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. P., proti povinnému M. S., pro 46.180,- Kč s příslušenstvím srážkami ze mzdy povinného, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. E 1041/99, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. října 1999, č.j. 15 Co 655/99-6, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud Plzeň-sever usnesením ze dne 13. 9. 1999, č.j. E 1041/99-3, vyzval oprávněnou k opravě a doplnění jejího podání ze dne 19. 7. 1999 s odůvodněním, že "nemá náležitosti návrhu na zahájení řízení o výkon rozhodnutí podle ustanovení § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř.".

Odvolání oprávněné směřující proti tomuto usnesení Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 11. 10. 1999, č.j. 15 Co 655/99-6, jako nepřípustné odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, v němž namítala, že její podání ze dne 19. 7. 1999 má všechny náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení o výkon rozhodnutí.

Podáním ze dne 29. 6. 2000, učiněným dovolatelkou ústně do protokolu u Okresního soudu Plzeň-sever, vzala dovolatelka své dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen "o.s.ř." (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 254 odst. 1, § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1, písm. c/ o.s.ř. za situace, kdy oprávněná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a povinnému v tomto řízení náklady nevznikly

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. ledna 2001

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru