Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1931/2017Usnesení NS ze dne 03.07.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Pracovní poměr
Neplatnost právního úkonu
Okamžité zrušení pracovního poměru
Znalecký posudek
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1931.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.

§ 56 odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1931/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Penny Market s. r. o., se sídlem v Radonicích, Počernická č. 257, IČO 649 45 880, zastoupené Mgr. Jaroslavem Hrozou, advokátem se sídlem v Praze 2, Balbínova č. 223/5, proti žalovanému V. V., zastoupenému JUDr. Borisem Jančákem, advokátem se sídlem v Kolíně, Mostní č. 77, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru a určení skončení pracovního poměru dohodou, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 9 C 198/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2016 č. j. 23 Co 447/2016-106, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2016 č. j. 23 Co 447/2016-106 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k povaze lékařského posudku, který představuje nezávazné dobrozdání o zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k práci a k okolnostem, za kterých může soud z takového posudku vycházet, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2016 sp. zn. 21 Cdo 1804/2015, který byl uveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 42, roč. 2017 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2016 sp. zn. 21 Cdo 5557/2015; k předpokladům pro vypracování dalšího posudku srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2012 sp. zn. 21 Cdo 2824/2011, popřípadě k otázce potřeby vypracování revizního znaleckého posudku srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2012 sp. zn. 21 Cdo 4562/2010] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. července 2017

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru