Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1834/2012Usnesení NS ze dne 29.05.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.1834.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1834/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce P. Č., proti žalované Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech č. 27, IČO 00073504, o určení, že žalovaná odmítla žalobci zpřístupnit periodika, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27 C 693/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. dubna 2011 č. j. 8 Co 944/2011-68, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 4. 2011 č. j. 8 Co 944/2011-68, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 9. 2010 č. j. 27 C 693/2009-49 (ve znění „doplňujícího“ usnesení ze dne 2. 3. 2011 č. j. 27 C 693/2009-63), jímž bylo podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuto podání žalobce pro neodstranění vad a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, s „upřesněním, že se odmítá podání žalobce ze dne 22. 12. 2009 ve znění jeho pozdějších dodatků“, a kterým bylo rozhodnuto, že žalovaná nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Protože podáním ze dne 14. 3. 2012, doručeným Okresnímu soudu v Českých Budějovicích dne 23. 3. 2012, vzal žalobce dovolání zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu bylo vydáno před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)], zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru