Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1833/2001Rozsudek NS ze dne 13.08.2002

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2002:21.CDO.1833.2001.1
Dotčené předpisy

§ 15 odst. 1 předpisu č. 92/1991 Sb.

§ 17 odst. 1 předpisu č. 92/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1833/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně H. B., proti žalovanému D. Ch. spol. s r.o., o odškodnění nemoci z povolání, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp.zn. 8 C 250/94, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. března 2001 č.j. 21 Co 41/2001-180 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. září 2000 č.j. 20 Co 731/98-154 ve výrocích, kterými bylo žalovanému uloženo, aby zaplatil žalobkyni částku 170.578,- Kč a \"měsíční rentu\" za květen 1998 ve výši 3.356,- Kč, za červen 1998 ve výši 3.352,- Kč, za červenec 1998 ve výši 3.352,- Kč, za srpen 1998 ve výši 3.356,- Kč a za září 1998 ve výši 3.352,- Kč, a aby jí od 1. října 1998 platil měsíčně 4.379,- Kč, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalovaný podal včas dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.3.2001 č.j. 21 Co 41/2001-180 a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.9.2000 č.j. 20 Co 731/98-154 a navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadených rozhodnutí.

Podle ustanovení § 243 o.s.ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem uvedených rozhodnutí odvolacího soudu by mohla být dovolateli způsobena újma na jeho právech, Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že se jejich vykonatelnost ve výroku uvedeném rozsahu odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Odklad vykonatelnosti povolený tímto usnesením má za následek, že provedení výkonu rozhodnutí nařízeného podle napadených rozsudků musí být v dotčené části odloženo (§ 266 odst.2 o.s.ř.); nebyl-li dosud výkon rozhodnutí nařízen, musí být provedení výkonu rozhodnutí odloženo ihned po jeho nařízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2001

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru