Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1768/2005Usnesení NS ze dne 13.12.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:21.CDO.1768.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1768/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce C. Š., proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou č. 936/3, IČ 00007064, o neplatnost oznámení o skončení služebního poměru, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 72/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 20. ledna 2005 č.j. 23 Co 566/2004-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích k odvolání žalobce usnesením ze dne 20.1.2005 č.j. 23 Co 566/2004-106 potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 26.10.2004 č.j. 6 C 72/2004-96, kterým bylo řízení zastaveno a vysloveno, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Ministerstvu vnitra České republiky s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že „žalobci se z účtu Okresního soudu v Pardubicích vrací soudní poplatek zaplacený v kolcích ve výši 1.000,- Kč“, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že ve smyslu ustanovení § 7 o.s.ř. a ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, k projednání a rozhodnutí dané věci týkající se služebního poměru účastníků není dána pravomoc soudů, nýbrž Ministerstva vnitra České republiky a v rozsahu jím stanoveném dalších služebních funkcionářů. Skutečnost, že doposud se Ministerstvo vnitra odmítalo požadavkem žalobce zabývat, na tomto závěru nic nemění, neboť – jak odvolací soud zdůraznil – „ingerence soudů do služebněprávních vztahů je možná jedině tehdy, pokud jde o přezkumné řízení vůči rozhodnutím služebního funkcionáře postupem podle § 137 služebního zákona“.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 24.10.2005 doručeným Okresnímu soudu v Pardubicích dne 26.10.2005 vzal „zcela zpět“.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. prosince 2005

JUDr. Zdeněk Novotný, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru