Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1758/2017Usnesení NS ze dne 04.08.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1758.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 79 odst. 1 o. s. ř.

§ 118a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1758/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. S., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem v Brně, Pražákova č. 1008/69, proti žalované MEP MONTAGGI s. r. o. se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 249/46, IČO 26043122, zastoupené Mgr. Jiřím Čechem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova tř. č. 16/13, o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 28 C 116/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. srpna 2016, č. j. 30 Co 307/2016-89, takto:

Dovolání žalované se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2016, č. j. 30 Co 307/2016-89, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k náležitostem žaloby podle ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř. (především k vylíčení rozhodných skutečností a k údaji o tom, čeho se žalobce domáhá) a k postupu soudu při odstraňování vad žaloby srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 370/2002, uveřejněné pod č. 209/2002 v časopise Soudní judikatura, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4810/2010, k poučovací povinnosti soudu při jednání podle ustanovení § 118a o. s. ř. srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2604/2009, uveřejněný pod č. 34/2011 v časopise Soudní judikatura, rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 31 Cdo 619/2011, uveřejněný pod č. 115/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1163/2013, v nichž byl vyjádřen mimo jiné právní závěr, že poučení podle ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř. soud poskytne jak účastníku, který dosud o sporném tvrzení neoznačil žádný důkaz, tak i tehdy, jestliže účastník sice o svém sporném tvrzení důkaz označil, avšak jde o důkaz zjevně nezpůsobilý sporné tvrzení prokázat, nebo jestliže účastník o svém sporném tvrzení označil důkazy, přesto se mu však nepodařilo jejich prostřednictvím sporné tvrzení prokázat, že z ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř. proto mimo jiné vyplývá, že soud poskytne poučení o povinnosti důkazní vždy také tehdy, provedl-li ohledně sporného tvrzení účastníkem navržené důkazy, jestliže jimi nedošlo k jeho prokázání a jestliže proto (z důvodu neunesení důkazního břemene) by účastník nemohl být ve věci úspěšný] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Namítá-li dovolatelka s poukazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2013, sp. zn. 28 Cdo 856/2013, že se odvolací soud při řešení otázky poučení podle ustanovení § 118a o. s. ř. odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, přehlíží, že soudy v jí zmiňované věci vycházely z jiného skutkového stavu (skutkového děje), než v projednávané věci, a že proto právní závěr přijatý v uvedeném rozhodnutí na posuzovanou věc nedopadá.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. srpna 2017

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru