Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1737/2015Usnesení NS ze dne 27.05.2015

HeslaDovolání
Dovolací důvody
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1737.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.20...

více

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1737/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce B. P., zastoupeného JUDr. Vilémem Peřinou, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Bílinská č. 1147/1, proti žalované R. P., blíže neoznačené, o nejasném podání žalobce označeném jako „Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost proti rozsudkům Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 19 C 83/2007-186, a Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 14 Co 264/2010-233, podaná dne 9. 5. 2011 - doplnění důvodů“, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 32/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. dubna 2013, č. j. 10 Co 311/2013 - 19, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 4. 2013, č. j. 10 Co 311/2013-19 (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 1. 2013, č. j. 42 Nc 32/2012-13, kterým bylo podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuto „podání B. P. ze dne 9. 5. 2011, došlé soudu dne 5. 3. 2012“), podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť trpí vadami [neobsahuje zejména údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a, § 241a odst. 2 o. s. ř.), ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.], které nebyly odstraněny ve lhůtě uvedené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. a pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

K obsahu podání žalobce ze dne 5. 6. 2013 nelze - vzhledem k ustanovení § 241a odst. 5 o. s. ř. - přihlédnout, neboť žalobce nesplnil podmínku stanovenou v ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., tj. nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem. K doplnění dovolání ze dne 10. 9. 2014, sepsanému advokátem JUDr. Vilémem Peřinou, který byl žalobci pro dovolací řízení ustanoven usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 1. 2014, č. j. 42 Nc 32/2012-37, a podanému u Okresního soudu v Ústí nad Labem dne 11. 9. 2014, nemohl dovolací soud rovněž přihlédnout, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 241b odst. 3 části věty druhé za středníkem o. s. ř., která počala běžet dnem 3. 4. 2014, kdy nabylo právní moci usnesení o ustanovení zástupce žalobci pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení vystupoval pouze žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru