Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 168/2016Usnesení NS ze dne 07.03.2016

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.168.2016.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 138 odst. 1 o. s. ř.

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 168/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce P. J., proti žalované E. ON Distribuce, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera č. 2151/6, IČO 280 85 400, o vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod. sp. zn. 11 C 31/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. června 2015 č.j. 4 Co 33/2015-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.6.2015 č.j. 4 Co 33/2015-25. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., neboť:

- to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení

- jde o svévolné uplatňování/bránění práva

- jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování/bránění práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2016 č.j. 21 Cdo 168/2016-43.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.6.2015 č.j. 4 Co 33/2015-25 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. března 2016

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru