Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1655/2015Usnesení NS ze dne 17.06.2015

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1655.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1655/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavního věřitele Komerční banky, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33/969, IČO 45317054 proti zástavním dlužníkům 1) Ing. J. P., a 2) J. P., oběma zastoupeným Mgr. Ing. Martinem Říčkou, advokátem se sídlem v Brně, Vídeňská č. 240/23, o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 12 EXE 3/2012, o dovolání zástavního věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. října 2014 č.j. 38 Co 553/2013-101, takto:

I. Dovolání zástavního věřitele se odmítá.

II. Zástavní věřitel je povinen zaplatit zástavním dlužníkům na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Ing. Martina Říčka, advokáta se sídlem v Brně, Vídeňská č. 240/23.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavního věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.10.2014 č.j. 38 Co 553/2013-101 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění (náhradě nákladů řízení) nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst.1 písm.c) o.s.ř. - srov. též právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5.2013 sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, které bylo uveřejněno pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013.]

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2015

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru