Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1653/2015Usnesení NS ze dne 21.05.2015

HeslaDovolací důvody
Přípustnost dovolání
Dědění
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1653.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2234/15 ze dne 30.07.2015 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1653/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem ve věci žalobkyně PhDr. A. T., zastoupené JUDr. Natašou Tuvorovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, K Sibřině č. 185/3, proti žalovaným 1) I. P., zastoupenému JUDr. Michalem Filipem, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží č. 39/51, a 2) České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, Územní pracoviště pro hl.m.Prahu v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, o určení dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20 C 201/2010, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2014 č. j. 14 Co 364/2014-175, takto:

I. Dovolání žalovaného 1) se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.10.2014 č.j. 14 Co 364/2014-175 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.; srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (vznáší-li dovolatel výhrady proti správnosti skutkových zjištění soudů a proti jejich hodnocení důkazů), a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně ne 21. května 2015

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru