Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1644/2012Usnesení NS ze dne 28.05.2013

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.1644.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1644/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy ve věci úschovy "Makety (předloha pro tisk) knihy s originálními fotografiemi čs. fotografa Tibora Honty s názvem Jan Štursa (monografie sochařského díla), která obsahuje 98 ks čb. snímků převážně formátu 29x23 cm v plátěné vazbě", za účasti 1) M. K., 2) M. K., 3) RSDr. J. M., 4) M. H. a 5) Mgr. I. H., zastoupeného JUDr. Janem Pavlokem, advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce č. 124/6, o vydání předmětu úschovy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 42 Sd 39/2006, o dovolání Mgr. I. H. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2011 č.j. 24 Co 231/2011-132, takto::

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243 odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání, které podal proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.9.2011 č.j. 24 Co 231/2011-132, vzal Mgr. I. H. podáním ze dne 22.5.2012 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadené usnesení bylo vydáno v době do 31.12.2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť Mgr. I. H. s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo, a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru