Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1603/2015Usnesení NS ze dne 18.05.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1603.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 věta první a § 241a odst. 1 a 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1603/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně H. Š., zastoupené Mgr. Tomášem Pavelcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 724/7, proti žalovanému Domovu pro seniory Severní Terasa, příspěvkové organizaci, se sídlem v Ústí nad Labem – Severní Terasa, Severní Terasa, V Klidu č. 3133/12, IČO 44555326, zastoupenému JUDr. Evou Šámalovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební č. 484/2, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 22 C 62/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 84 Co 32/2014-124, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 11. 2014, č. j. 84 Co 32/2014-124, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. [dovolatelka zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že výpověď, kterou dal žalovaný žalobkyni dopisem ze dne 19. 9. 2012, je platná (že žalobkyně se v důsledku organizační změny provedené k 1. 9. 2012 stala nadbytečnou); žalobkyně dále zpochybňuje správné hodnocení důkazů odvolacím soudem, nesouhlasí s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci (že „organizační změna byla jen účelová, neboť jí předcházelo umělé navýšení počtu zaměstnanců, a byla přijata proto, aby nepohodlnou žalobkyni bylo možno propustit“)], a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedený nedostatek pokračovat.

Překážkou, pro kterou v dovolacím řízení nelze rovněž pokračovat, je okolnost, že dovolání neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), neboť dovolatelka neoznačuje (jak v dovolání tvrdí) žádnou otázku hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. května 2015

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru