Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1581/2017Usnesení NS ze dne 16.05.2017

HeslaLhůty
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1581.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 218a o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1581/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyně V. B., zastoupené JUDr. Janou Zejdovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Železničářská č. 2695, za účasti 1) J. U., 2) Ing. R. H., zastoupené JUDr. Janem Vodičkou, advokátem se sídlem v Liberci, Valdštejnská č. 381/6, a 3) JUDr. Jana Vodičky, advokáta se sídlem v Liberci, Valdštejnská č. 381/6, o zápis práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí vkladem, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 62 C 32/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. prosince 2016, č. j. 4 Co 152/2016-93, takto:

Dovolání žalobkyně se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 12. 2016, č. j. 4 Co 152/2016-93, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř., jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. (dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 12. 2016, č. j. 4 Co 152/2016-93, které bylo žalobkyni doručeno dne 30. 12. 2016, bylo dne 27. 2. 2017 podáno u Okresního soudu v České Lípě, který ve věci nerozhodoval v prvním stupni, a Krajskému soudu v Ústí nad Labem, u kterého mělo být, podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., podáno, bylo doručeno až dne 15. 3. 2017; lhůta nebyla zachována ani podle ustanovení § 240 odst. 2 a 3 o. s. ř., neboť napadené usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení o soudu, u něhož se dovolání podává, a dovolání nebylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. ani u odvolacího nebo dovolacího soudu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2017

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru