Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 158/2001Usnesení NS ze dne 27.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:21.CDO.158.2001.1

přidejte vlastní popisek

21 Cdo 158/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po K. B., zemřelém dne 12.12.1978, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1262/93, o dovolání J. Š., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. července 1999 č.j. 24 Co 156/99-86 takto:

Řízení o dovolání J. Š. se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 16.6.1998 č.j. 34 D 1262/93-64 rozhodl, že J. Š. po zůstaviteli K. B., zemřelém dne 12.12.1978, nedědí. Dospěl k závěru, že J. Š. \"v této věci neunesl důkazní břemeno\", neboť se mu nepodařilo prokázat tvrzení, že je zůstavitelovým dědicem ze zákona ve II. dědické skupině, protože s ním nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí žil ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o společnou domácnost.

K odvolání J. Š. Městský soud v Praze usnesením ze dne 30.7.1999 č. j. 24 Co 156/99-86 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že žádný z provedených důkazů \"nenasvědčuje\" tomu, že by J. Š. se zůstavitelem vedl společnou domácnost.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal J. Š. dovolání, které podáním ze dne 1.12.2000 (doručeným soudu prvního stupně dne 4.12.2000) vzal zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2000 (srov. bod 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2001

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru