Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1516/2015Usnesení NS ze dne 02.07.2015

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1516.2015.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1516/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce Bytové družstvo AZ Domov, družstvo se sídlem v Brně, Hády č. 2c/1005, IČO 26944171, zastoupeného Mgr. Marcelou Trnkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Mendlovo náměstí č. 419/2, proti žalovanému EKOTAX s. r. o. se sídlem v Brně, V aleji č. 269/44, IČO 27734986, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 149/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. března 2014 č. j. 49 Co 167/2012-337 opravenému usnesením ze dne 5. dubna 2014 č. j. 49 Co 167/2012-343, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 3. 2014 č. j. 49 Co 167/2012-337 opravenému usnesením ze dne 5. 4. 2014 č. j. 49 Co 167/2012-343 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2007 sp. zn. 32 Odo 302/2004, který byl uveřejněn pod č. 10 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2008, a v něm vyjádřený právní názor, že k platnosti právního úkonu, který činí představenstvo družstva a pro nějž je předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž jedním musí být (nevyplývá-li ze stanov něco jiného) předseda nebo místopředseda družstva (představenstva), a že s platností takového právního úkonu právní předpisy nespojují splnění žádných dalších podmínek (úkonů), jako například předchozí či dodatečná schválení jiným orgánem družstva; k označení zajišťované pohledávky v zástavní smlouvě srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2005 sp. zn. 29 Odo 851/2003, který byl uveřejněn pod č. 14 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2007, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008 sp. zn. 29 Odo 967/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2013 sp. zn. 21 Cdo 3447/2011 nebo rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014 sp. zn. 21 Cdo 3797/2013 (pohledávka ze smluvních pokut zajišťovaná – vedle jistiny - v zástavní smlouvě byla v projednávané věci označena dostatečně určitě odkazem na smlouvy, ve kterých byly smluvní pokuty sjednány)] a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2015

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru