Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1457/2019Usnesení NS ze dne 13.08.2019

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.1457.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 4103/19


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1457/2019-242

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně J. S., narozené XY, bytem XY, Slovenská republika, proti žalovanému EKOSPOL a. s. se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů č. 747/19, IČO 63999854, zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, náhradu mzdy a náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 29 C 243/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. září 2017, č. j. 30 Co 347/2017-113, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2017, č. j. 30 Co 347/2017-113, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 7. 6. 2017, č. j. 29 C 243/2016-94, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o ustanovení zástupce.

Podáním dovolání žalobkyni vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 29. 9. 2017], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků (ve znění účinném do 29. 9. 2017) 2. 000,- Kč. Protože dovolatelka dosud nezaplatila soudní poplatek za dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2019, č. j. 21 Cdo 1457/2019-227, a co Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 4. 4. 2018, č. j. 29 C 243/2016-166, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze 7. 8. 2018, č. j. 30 Co258/2018-192, rozhodl, že „žádosti žalobkyně o osvobození od soudního poplatku pro dovolací řízení proti usnesení Městského soudu v Praze 30 Co 347/2017-113, se nevyhovuje“ [s odůvodněním, že dovolání žalobkyně je třeba hodnotit jako zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 o. s. ř. (s odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1342/2016, uveřejněné pod číslem 34/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a v něm vyslovený právní názor, že účastník, jemuž byl soudem ustanoven advokát a jenž svým následným chováním vůči tomuto zástupci způsobil, že došlo k narušení nezbytné důvěry ve smyslu § 20 odst. 2 zákona o advokacii, nemá právo na ustanovení dalšího zástupce soudem], Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2017, č. j. 30 Co 347/2017-113, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 8. 2019

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru