Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1442/2015Usnesení NS ze dne 23.04.2015

HeslaExekuce
Prodej movitých věcí a nemovitostí
Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)
Přípustnost dovolání
Postoupení pohledávky
Neplatnost právního úkonu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1442.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243f odst. 3 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2105/15 ze dne 30.07.2015 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1442/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněného GLORY DAZE ASSOCIATED S.A. se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Praze 7, Přístavní č. 321/14, proti povinným 1) Ing. M. Ch. 2) Mgr. M. Ch., oběma zastoupeným Mgr. Pavlem Andrlem, advokátem se sídlem v Přerově, Kratochvílova č. 624/43, pro 2.033.527,03 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví povinných, o návrhu povinných na zastavení exekuce a na odklad exekuce, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 Nc 5413/2006, a u soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 77 Ex 1853/06, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. května 2014, č. j. 56 Co 113/2014 - 639, ve znění opravného usnesení ze dne 6. srpna 2014, č. j. 56 Co 113/2014 - 650, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání povinných, směřující podle jeho obsahu proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2014, č. j. 56 Co 113/2014 - 639, ve znění opravného usnesení ze dne 6. 8. 2014, č. j. 56 Co 113/2014 - 650, pokud jím bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 11. 2013, č. j. 47 Nc 5413/2006 - 621, ve výroku, jímž byl zamítnut návrh povinných podaný dne 5. 5. 2011 na zastavení exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 6. 2006, č. j. 47 Nc 5413/2006 - 33, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. právní názor vyjádřený v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007, publikovaného pod číslem 61/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, podle nějž oznámil-li postupitel dlužníku, že pohledávku postoupil postupníkovi, pak dlužník nemá (s výjimkou případů uvedených v § 525 obč. zák., eventuálně případů, ve kterých by dlužník prokázal, že postoupení pohledávky mělo za následek změnu /zhoršení/ jeho právního postavení), vůči postupníku ve sporu o úhradu pohledávky k dispozici obranu založenou na námitce neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky; tento právní názor lze vztáhnout rovněž na řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení) - srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2014, sp. zn. 30 Cdo 2529/2012], a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru