Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1350/2017Usnesení NS ze dne 09.05.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1350.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 138 odst. 1 o. s. ř.

čl. 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

čl. 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2722/17 ze dne 19.09.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1350/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce M. K., zastoupeného Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem v Písku, Velké náměstí č. 7/12, proti žalované Faurecia Components Písek, s.r.o. se sídlem v Písku, Průmyslová č. 466, IČO 261 05 314, zastoupené JUDr. Natašou Randlovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 1550/15a, o uložení povinnosti nahlédnout do dokladů, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 12 C 101/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. října 2015 č. j. 7 Co 2029/2015-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 10. 2015 č. j. 7 Co 2029/2015-77. Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 2 000 Kč.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2017 č. j. 21 Cdo 1350/2017-620.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné a svévolné uplatňování práva (mimořádného opravného prostředku) ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění (náhradě nákladů řízení) nepřevyšujícím 50 000 Kč [peněžité plnění přiznané výrokem o náhradě nákladů řízení nelze označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za plnění z pracovněprávního vztahu, o který šlo ve věci samé, neboť ve výroku o náhradě nákladů řízení se zvláštní povaha tohoto vztahu dovolující prolomení stanoveného limitu nijak neprojevuje (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013 sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, které bylo uveřejněno pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013)], a vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. proto není dovolání přípustné (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014 sp. zn. 21 Cdo 987/2013, které bylo uveřejněno pod č. 67 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 10. 2015 č. j. 7 Co 2029/2015-77 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru