Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1227/2012Usnesení NS ze dne 24.04.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.1227.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1227/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce J. M., zastoupeného Mgr. Tomášem Mařatkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Dušní č. 8/11, proti žalované MUDr. D. M., zastoupené Mgr. Lenkou Němcovou, advokátkou se sídlem v Říčanech, Tyrše a Fügnera č. 685/4, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 3 C 345/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. března 2011 č. j. 24 Co 501/2010-174, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Tomáše Mařatky, advokáta se sídlem v Praze 1, Dušní č. 8/11.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2011 č. j. 24 Co 501/2010-174, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu Praha - východ ze dne 30. 4. 2010 č. j. 3 C 345/2009-67 tak, že se určuje, že žalobce je dědicem po zůstaviteli Ing. L. M., zemřelém dne 15. 10. 2008, a kterým bylo žalované uloženo zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně 15.160,- Kč a na náhradě nákladů odvolacího řízení 14.440,- Kč k rukám advokáta Mgr. Tomáše Mařatky.

Protože podáním ze dne 25. 4. 2012 doručeným Okresnímu soudu Praha – východ dne 30. 4. 2012 vzala žalovaná dovolání zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)] zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalobci náklady, které spočívají v odměně za zastoupení advokátem ve výši 2.500,- Kč [srov. § 5 písm. d), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a Čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.] a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 2.800,- Kč. Náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrady k nákladům řízení nenáleží, neboť zástupce žalobce advokát Mgr. Tomáš Mařatka v rozporu s ustanovením § 14a vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb. neprokázal, že je plátcem této daně. Protože žalovaná zpětvzetím dovolání z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. uložil, aby žalobci tyto náklady nahradila. Žalovaná je povinna přiznanou náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalobce v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru