Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1170/2013Usnesení NS ze dne 21.05.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.1170.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1170/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. O. Z., zastoupeného JUDr. Antonínem Janákem, advokátem se sídlem v Příbrami I, náměstí T. G. Masaryka č. 142, proti žalované ECOINVEST PŘÍBRAM, s. r. o. se sídlem v Příbrami V, Zdaboř č. 1, IČO 62954024, zastoupené JUDr. Dagmar Říhovou, advokátkou se sídlem v Příbrami VII, 28. října č. 184, o 640.460,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 8 C 50/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2012, č. j. 23 Co 616/2012-65, takto:

Dovolání žalované se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):

Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2012, č. j. 23 Co 616/2012-65, jímž bylo změněno usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 20. 9. 2012, č. j. 8 C 50/2012-48, tak, že se řízení do právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o dovolání ve věci Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 8 C 170/2010, nepřerušuje, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadené usnesení odvolacího soudu bylo vydáno v době do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé (usnesení, jímž soud prvního stupně přerušil řízení, ani usnesení, jímž odvolací soud toto usnesení změnil tak, že se řízení nepřerušuje, není rozhodnutím ve věci samé, nýbrž jde o rozhodnutí jen procesní povahy), a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o. s. ř. (srov. právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2013 sp. zn. 29 Cdo 3685/2013).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. května 2014

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru