Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Cdo 1111/2012Usnesení NS ze dne 28.02.2013

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.1111.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

21 Cdo 1111/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v insolvenční věci dlužníka P. V., zastoupeného JUDr. Milanem Břeněm, advokátem se sídlem ve Svitavách, nám. Míru č. 58/47, zahájené na návrh věřitelky Československé obchodní banky, a.s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, o žalobě pro zmatečnost podané dlužníkem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. října 2009 č.j. 2 VSPH 195/2009-B-21, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 3/2010, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. května 2011 č.j. 11 Cmo 37/2011-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243 odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání, které podal proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.5.2011 č.j. 11 Cmo 37/2011-65, vzal dlužník podáním ze dne 9.3.2012 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadené usnesení bylo vydáno v době do 31.12.2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť dlužník s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo, a věřitelce v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2013

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru