Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 437/2016Usnesení NS ze dne 23.02.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.437.2016.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 437/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobců a) P. Č., a b) J. Č., zastoupené žalobcem a) P. Č., obecným zmocněncem, proti žalované P. D., o zaplacení 94 995 Kč, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 214 C 7/2016, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu prvního stupně, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 214 C 7/2016 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

Odůvodnění:

Okresní soud v Benešově předložil podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu návrh žalované, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 214 C 7/2016, byla přikázána Okresnímu soudu ve Svitavách.

Žalovaná návrh na přikázání věci jinému soudu ze dne 30. 10. 2016 (č. l. 107) odůvodnila především vzdáleností svého nového bydliště od místně příslušného soudu. S jejím překonáním spojovala vynaložení značného fyzického úsilí, zajištění hlídání nezletilých dětí a finanční náročnost. Její majetkové poměry, odvislé od výše dávky státní sociální podpory, přitom další finanční zátěž nedovolují.

Žalobci s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách nesouhlasili. Uvedli, že z návrhu na vhodnou delegaci „plyne záměr žalované komplikovat soudní jednání z hlediska důkazního řízení“.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), věc muže být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Benešově a Okresnímu soudu ve Svitavách návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že není důvodný.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, která má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně. K tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Obecně platí, že situace, kdy některý účastník nemá bydliště v obvodu věcně a místně příslušného soudu, takže musí překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost, či cesta k příslušnému soudu je pro něj spojena s organizačními, finančními, zdravotními či jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přikázání věci jinému soudu přesvědčivě odůvodnit (k tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013).

Okolnosti, kterými žalovaná odůvodňuje návrh na přikázání věci, nejsou natolik významné, aby v nich bylo možno spatřovat důvod k takovému výjimečnému postupu. Tím, že by věc byla přikázána Okresnímu soudu ve Svitavách, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci. Skutečnost, že žalovaná v obvodu tohoto soudu bydlí, má malé děti, nevlastní motorové vozidlo a cesta k stávajícímu soudu je pro ni finančně a časově neúnosná, sama o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňuje. Je nutno vzít do úvahy i okolnost, že žalobci s přikázáním věci nesouhlasí.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc tomuto soudu nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru