Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 311/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPříslušnost soudu funkční
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.311.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 311/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobce J. V., H., proti žalovaným 1) České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, Křížová č. 25/1292 a 2) Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1/376, o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 13. 6. 2017, č. j. 72 Ad 18/2017-9, vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 Ads 196/2017, o "dovolání" žalobce proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2017, č. j. 9 Ads 196/2017-34, takto:

I. Řízení o podání žalobce ze dne 16. 8. 2017, označeném jako „Dovolání dle § 238a odst. 1 o. s. ř.“ směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2017, č. j. 9 Ads 196/2017-34, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se kasační stížností podanou u Nejvyššího správního soudu v Brně, domáhal přezkumu usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 13. 6. 2017, č. j. 72 Ad 18/2017-9, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované 1) ze dne 30. 11. 2016, č. j. R-30. 11. 2016 – 423/280 612 463, o přiznání vdoveckého důchodu žalobci od 12. 7. 2006.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 8. 2017, č. j. 9 Ads 196/2017-34, kasační stížnost žalobce odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dovodil, že žalobce i přes řádnou výzvu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2017, č. j. 9 Ads 196/2017-29, neodstranil nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, a proto postupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) a § 120 s. ř. s.

V podání ze dne 16. 8. 2017, adresovaném Nejvyššímu soudu ČR, žalobce sdělil, že proti tomuto usnesení Nejvyššího správního soudu podává dovolání. Uvedl v něm mimo jiné, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, když žalobci nepřiznal osvobození od placení soudních poplatků, neustanovil mu pro kasační řízení advokáta a odmítl věc projednat. Jednání žalovaných při rozhodování o právním nároku žalobce na výplatu a vyúčtování rozdílů v jednotlivých důchodových nárocích měl za nesprávné pro rozpor s čl. 36 Ústavy ČR a dobrými mravy. Požadoval, aby Nejvyšší soud ČR uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu zrušil, včetně předcházejícího rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci a věc vrátil krajskému soudu k novému projednání.

Nejvyšší soud České republiky po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání žalobce ze dne 16. 8. 2017 musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2017, č. j. 9 Ads 196/2017-34, vydané v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí vydané ve věci správního soudnictví, v níž věcnou příslušnost Nejvyššího správního soudu založilo ustanovení § 3 s. ř. s., a proti němuž nejsou opravné prostředky přípustné (srov. § 53 odst. 3 s. ř. s.). Přezkum takovéhoto rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Nejvyšším soudem České republiky jako dovolacím soudem je vyloučen, a občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o podání žalobce ze dne 16. 8. 2017, označeném jako "dovolání“ dle § 243b a 104 odst. 1 věta první o. s. ř., zastavil (srov. též např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 4496/2007, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2363/2004).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru