Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 215/2012Usnesení NS ze dne 31.07.2012

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.ND.215.2012.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 215/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Města Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, identifikační číslo osoby 00283061, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, proti povinnému J. B., pro částku 600,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 171/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 171/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka JUDr. Jitka Studená podala Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného. Návrh na nařízení exekuce byl okresnímu soudu doručen dne 6. 2. 2012.

Okresní soud v Břeclavi usnesením z 14. 5. 2012 č. j. 41 EXE 171/2012-12 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „věc postoupí Nejvyššímu soudu České republiky, aby určil soud, který věc projedná a rozhodne“. Dospěl k závěru, že „nařízení exekuce na základě Příkazu o uložení pokuty Městského úřadu Břeclav je v pravomoci soudů ČR“, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť „povinný má trvalé bydliště na Slovensku a v centrální evidenci obyvatel ČR není zapsán“.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k sídlu Městského úřadu Břeclav, na základě jehož příkazu o uložení pokuty byla exekuce nařízena, rozhodl, jak uvedeno ve výroku (srov. též např. usnesení Nejvyššího soudu z 24.5.2012, sp. zn. 21 Nd 135/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2012

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru