Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 196/2016Usnesení NS ze dne 05.06.2019

HeslaPřikázání věci (delegace)
Zastavení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.ND.196.2016.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 196/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, v právní věci žalobkyně A. Ch., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Milanem Holečkem, advokátem se sídlem v Praze 9, Českomoravská 2408/1a, proti povinné D. V., narozené XY, bytem XY, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 C 283/2016, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

I. Řízení o přikázání věci k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce podala žalobu na určení vlastnického práva k nemovitostem nacházejícím se v katastrálním území a obci Lopeník. Ve věci byla dána podle § 88 písm. b) o. s. ř. příslušnost Okresního soudu v Uherském Hradišti, avšak žalobkyně navrhla podáním ze dne 1. 6. 2016, aby Nejvyšší soud z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) přikázal věc Obvodnímu soudu pro Prahu 4, který podle jejího názoru věc projedná hospodárněji a rychleji. Protože Okresní soud v Uherském Hradišti již o žalobě žalobkyně pravomocně rozhodl usnesením ze dne 28. 3. 2018, č. j. 11 C 283/2016-71, tak, že řízení zastavil podle § 96 odst. 1, 2 o. s. ř., neboť žalobkyně vzala žalobu v celém rozsahu zpět, není splněn nezbytný předpoklad pro rozhodování o návrhu na přikázání věci jinému soudu téhož stupně (probíhající řízení). Nejvyššímu soudu tedy nezbylo, než řízení zastavit (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 146 odst. 1 písm. b), § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 6. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru