Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 174/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaPříslušnost soudu funkční
Příslušnost soudu věcná
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.174.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 4 o. s. ř.

§ 104a odst. 6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 174/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., ve věci žalobce J. P., s místem doručení Vězeňská služba ČR, věznice Pardubice, Husova č. 194, proti žalovaným 1) nezl. J. P., nyní bytem u matky (zákonné zástupkyně) M. S., 2) Městu Nové Město nad Metují, se sídlem v Novém Městě nad Metují, náměstí Republiky č. 6, 3) České republice – Úřadu vlády ČR, se sídlem v Praze 1, Nábřeží Eduarda Beneše č. 4 a 4) Czech News Centr a.s. (bez bližší identifikace), o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.

II. Věc se k dalšímu řízení postupuje Okresnímu soudu v Náchodě.

Odůvodnění:

Žalobce podáním ze dne 28. 2. 2017 a ze dne 9. 5. 2017, označené jako „Žaloba“ a podané u Nejvyššího soudu České republiky dne 23. 2. 2017 a 15. 5. 2017, se patrně (jak je z obsahu žaloby, ač neobsahuje veškeré náležitosti podle § 42 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – dále též jen „o. s. ř.“, zřejmé) domáhá ochrany osobnosti, náhrady nemajetkové újmy a peněžního plnění z titulu náhrady škody, které mu žalovaní dílem dohromady a dílem pouze žalovaní 1) až 3) způsobili činností, kterou blíže rozvedl v žalobě.

Každé podání nebo jiný úkon účastníka soud posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označen (§ 41 odst. 2 o. s. ř.). Z podání žalobce vyplývá, že podle jejich obsahu se nejedná o dovolání jakožto mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu. I když podání nemá všechny potřebné náležitosti ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř., je z jeho obsahu nepochybné, že jde o žalobu podle ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř.

K projednání a rozhodnutí o takové žalobě jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud České republiky proto ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl o věcné příslušnosti okresních soudů. Po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Náchodě (§ 104a odst. 6 o. s. ř.), neboť z obsahu spisu je zřejmé, že tento soud je obecným soudem žalovaných 1) a 2) srov. § 84 o. s. ř. V dalším řízení bude třeba odstranit vady podání žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 6. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru